қыстыру

қыстыру
ет. pinch, squeeze, grip up with tongs
защемить, зажать щипцами

Kazakh-English dictionary. 2013.

Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • жәйбағыстыру — (Шымк., Қызылқ.) жайғастыру, орналастыру. Әр адамды өз орнына ж ә й б а ғ ы с т ы р у керек (Шымк., Қызылқ.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • жүрек тоғыстыру — (ҚХР) тілектес болу, бір ниетте болу …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • тіл қағыстыру — (Орал, Орда) пікір, сөз таластыру, ерегісу, айтысу. Үлкен кісімен т і л қ а ғ ы с т ы р м а с болар (Орал, Орда) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • жағыстыру — ет. а у ы с . Жақындастыру, таныстыру. – Қызбен ж а ғ ы с т ы р у ғ а жас әлі. Ол отау иесі болғанша сен шыдай тұрасың (С. Мұқанов, Мөлдір махаб., 155) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • жарылмайтын бөгеттер — (Невзрывные заграждения) қарсыласты ығыстыру, бөгеу немесе олардың қозғалысын уақытша тоқтату мақсатында және сол арқылы өз бөлімшелері мен бөлімдеріне оны жеңуге мүмкіндік беру мақсатында жергілікті жерде орнатылатын топырақтан, ағаш пен… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • Даосизм — (қыт. taoism[e]) – қытай философиясы мен дәстүрлі діндегі негізгі бағыттардың бірі. Оның негізін қалаушы Лао цзы ( Кәрі дана , Кәрі ұстаз ) болып есептелінеді. Б.з.д. ІІ І ғғ. шығармаларда бұл философиялық ағым «дао және дэ мектебі» (даодэ цзя) …   Философиялық терминдердің сөздігі

 • Диалектика — (гр. dialectic) алғашқыда, ертедегі Грекияда, логикалық аргументация (дәлелдеме) әдісі. Көне грек ойшылдары диалектика деп талас жүргізу өнерін, дискуссияда жоққа шығару тәсілін, үғымдарды үнемі бағалау (саралау) әдісін түсінген. Ақиқатты қарама… …   Философиялық терминдердің сөздігі

 • Танатос — Танатос, танатология (гр. thanatos – өлім, Танатос – өлім құдайы) – өлім туралы ілім. Психоанализдің кейбір өкілдерінің көзқарасы бойынша қанағатқа (өмірге) аңдаусыз ұмтылумен қатар өлімге санасыз ұмтылуды (несознательная тяга), адам жүріс –… …   Философиялық терминдердің сөздігі

 • жаныстыру — (Шығ.Қаз.: Күрш., Гл., Марқ.; Сем., Абай; Тау., Қош.; Монғ.) шағыстыру, өштестіру, кектестіру. Біреуді біреуге ж а н ы с т ы р у – ескі өмірдің қалдығы (Шығ.Қаз., Күрш.). Ол жұртты ж а н ы с т ы р м а й тыныш жүрсін (Тау., Қош.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • қаршыға жұмыстыру — (Жамб., Шу) айтыстыру, егестіру, айдап салу, біріне бірін шағыстыру …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • қаузау — 1 (Сем., Абай) іздену, қозғау салу, істі қуу. Содан бері бұны қ а у з а ғ а н ешкім жоқ (Сем., Абай) 2 (Сем.: Ақс., Көкп., Шұб.; Жамб., Сар.) көсеу, отты көсеу, қағыстыру. Әкем, отты қ а у з а й тұршы, өшіп қалмасын (Сем., Ақс.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”